O nas

Biuro Rachunkowe „BiM” oferuje pełny zakres usług księgowych dla małych i średnich przedsiębiorstw rozliczających się na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu ewidencjonowanego,  karty podatkowej oraz prowadzących pełne księgi handlowe. Działalność swą prowadzimy na terenie Łodzi i okolic.

Posiadamy Certyfikat Ministra Finansów oraz ubezpieczenie OC, co gwarantuje bezpieczeństwo prowadzonej przez nas działalności.

Właścicielka Biura Rachunkowego „BiM” Beata Małolepsza posiada wyższe wykształcenie z zakresu Rachunkowości oraz Zarządzania finansami przedsiębiorstw, ukończyła liczne kursy i szkolenia z dziedziny księgowości oraz posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Jest autorką materiałów i podręcznika do nauki rachunkowości w systemie zdalnym dla studentów. Przeprowadziła wiele kursów w systemie e-learningowym na ekonomicznych kierunkach studiów z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Właścicielka biura jest biegłym rewidentem (nr 13710).

Usługi nasze świadczymy w oparciu o sprawdzone na rynku oprogramowania księgowe, rekomendowane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Wychodząc naprzeciw potrzebom klienta, oferujemy w cenie naszych usług dojazd do siedziby klienta, możliwość kontaktu telefonicznego oraz przez internet.

Zdając sobie sprawę z tego, jak wiele czasu pochłaniają Państwu wizyty w urzędach skarbowych, ZUS i innych instytucjach, w ramach naszej oferty reprezentujemy Państwa przed tymi instytucjami.

Natomiast wszystkich, którzy planują w najbliższym czasie rozpocząć działalność zachęcamy do skorzystania z naszych porad oraz usługi wypełniania wszelkich dokumentów rejestracyjnych.


Biuro rachunkowe Łódź – Biuro księgowe Łódź – Usługi rachunkowe Łódź – Usługi księgowe Łódź Polesie Retkinia
Biuro Rachunkowe BiM – Łódź Retkinia Polesie
ul. Rajdowa 6/10, 94-003 Łódź
tel. 608 398 916, 42 686 23 31

Oferta

Księgi handlowe
Odbiór dokumentów z siedziby klienta.
Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
Prowadzenie księgi rachunkowej.
Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
Zakładanie i prowadzenie pozostałych ewidencji:
– ewidencja środków trwałych,
– ewidencja wyposażenia,
– ewidencja przebiegu pojazdu.
Sporządzanie deklaracji podatkowych:
– podatku dochodowego od osób prawnych,
– podatku od towarów i usług.
Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
Reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi.
Książka przychodów i rozchodów
Odbiór dokumentów z siedziby klienta.
Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
Zakładanie i prowadzenie pozostałych ewidencji:
– ewidencja środków trwałych,
– ewidencja wyposażenia,
– ewidencja przebiegu pojazdu.
Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych:
– podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L
– podatku od towarów i usług VAT-7
Reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi.
Ryczałt ewidencjonowany
Odbiór dokumentów z siedziby klienta.
Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
Zakładanie i prowadzenie ewidencji sprzedaży.
Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
Zakładanie i prowadzenie pozostałych ewidencji:
– ewidencja środków trwałych
– ewidencja wyposażenia
Sporządzanie deklaracji podatkowych:
– podatku od towarów i usług VAT-7,
– rocznej deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego PIT-28 .
Reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi .
Karta podatkowa
Prowadzenie ewidencji zatrudnienia.
Sporządzanie kart przychodów.
Sporządzanie rocznej deklaracji od podatku dochodowego PIT-16A.
Ewidencje dla potrzeb podatku VAT
Odbiór dokumentów z siedziby klienta.
Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
Prowadzenie ewidencji sprzedaży.
Prowadzenie ewidencji nabycia towarów i usług.
Sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
Sporządzanie miesięcznych deklaracji na podatek od towarów i usług VAT-7.
Dostarczanie sporządzonych deklaracji VAT-7 do urzędu skarbowego.
Obsługa kadrowo-płacowa
Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej, w tym akt osobowych pracowników.
Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
Sporządzenie miesięcznych list płac.
Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
Sporządzanie oraz dostarczanie do urzędu skarbowego miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4.
Przygotowanie przelewów zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników.
Rozliczenia z ZUS
Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS od właściciela i pracowników oraz przygotowanie obowiązkowych deklaracji i rozliczeń do ZUS.
Przekazywanie do ZUS drogą internetową miesięcznych deklaracji ZUS dotyczących właściciela i pracowników.
Sporządzanie miesięcznych imiennych raportów osób ubezpieczeniowych RMUA.
Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym ubezpieczeniom oraz przekazywanie ich do ZUS.
Przygotowanie przelewów z opłatami do ZUS.
Reprezentowanie klienta przed ZUS .
Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
Porady w zakresie zakładania firmy:
– wybór formy prawnej.
– wybór formy opodatkowania.
Wypełnianie dokumentów niezbędnych do założenia firmy:
– wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
– wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON
– zgłoszenie rejestracyjne NIP-1
– zgłoszenie rejestracyjne VAT-R
Pozostałe usługi
Sporządzanie rocznych rozliczeń na podatek dochodowy od osób fizycznych nie będących klientami biura.
Sporządzanie deklaracji na podatek dochodowy, podatek od towarów i usług i inne.
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
Wystawianie rachunków, faktur VAT oraz dokumentów korygujących sprzedaż.
Refakturowanie kosztów.
Sporządzanie przelewów dotyczących bieżącej działalności.
Sporządzanie zestawień i analiz finansowych.
Przygotowywane wniosków kredytowych.
Wycena remanentów.
Dokonywanie zamknięć rocznych .

Biuro rachunkowe Łódź Polesie – Biuro księgowe Łódź Polesie – Usługi rachunkowe Łódź Polesie – Usługi księgowe Łódź Polesie
Biuro Rachunkowe BiM – Łódź Retkinia Polesie
ul. Rajdowa 6/10, 94-003 Łódź
tel. 608 398 916, 42 686 23 31

Cennik


CENNIK
Ceny naszych usług zależą od wielu czynników, m.in.:

  • rodzaju prowadzonych ewidencji księgowych
  • formy prawnej
  • liczby dokumentów księgowych w miesiącu
  • liczby zatrudnianych osób
  • specyfiki działalności firmy


Ceny ustalane są indywidualnie z klientem oraz podlegają negocjacjom.

Ponadto dla naszych Klientów przygotowujemy nieustannie atrakcyjne promocje.

Ceny bazowe netto dla naszych podstawowych usług wynoszą miesięcznie:

Karta podatkowa od 100zł
Karta podatkowa + ewidencje VAT od 150zł
Ryczałt ewidencjonowany od 150zł
Ryczałt ewidencjonowany + ewidencje VAT od 180zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów od 160zł
Podatkowa księga przychodów i rozchodów + ewidencje VAT od 200zł
Prowadzenie ewidencji VAT od 150zł
Obsługa kadrowo-płacowa i ZUS (umowa o pracę) od 30zł /osobę
Obsługa kadrowo-płacowa (umowa zlecenia / o dzieło) od 20zł /osobę
Sporządzenie rocznego zeznania podatku dochodowego od osób fizycznych
(bez załączników)
od 50zł
Sporządzenie rocznego zeznania podatku dochodowego od osób fizycznych
(z załącznikami)
od 80zł
Księgi handlowe od 500zł
Księgi handlowe + ewidencje VAT od 600zł
Sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego od 600zł

Biuro rachunkowe Łódź – Biuro księgowe Łódź – Usługi rachunkowe Łódź – Usługi księgowe Łódź
Biuro Rachunkowe BiM – Łódź Retkinia Polesie
ul. Rajdowa 6/10, 94-003 Łódź
tel. 608 398 916, 42 686 23 31

Promocje

Dla rozpoczynających działalność mamy dwumiesięczną zniżkę w wysokości 50% ceny usługi.

Dla naszych przyszłych klientów oferujemy bezpłatną pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej.

Każdemu z naszych Klientów, który poleci nas znajomym, dajemy jednomiesięczną zniżkę w wysokości 30% ceny usługi.


Biuro rachunkowe Łódź – Biuro księgowe Łódź – Usługi rachunkowe Łódź – Usługi księgowe Łódź
Biuro Rachunkowe BiM – Łódź Retkinia Polesie
ul. Rajdowa 6/10, 94-003 Łódź
tel. 608 398 916, 42 686 23 31

Kontakt

Adres Siedziby:
ul. Rajdowa 6/10,
94-003 Łódź
Adres Biura:
ul. Rajdowa 4/1,
94-003 Łódź
Email
bim@biuro-bim.com.pl
Telefon:
42 686-23-31
Telefon Komórkowy
608 398 916

Biuro rachunkowe Łódź – Biuro księgowe Łódź – Usługi rachunkowe Łódź – Usługi księgowe Łódź
Biuro Rachunkowe BiM – Łódź Retkinia Polesie – Księgowa Łódź Polesie
ul. Rajdowa 6/10, 94-003 Łódź
tel. 608 398 916, 42 686 23 31