Oferta

Księgi handlowe
Odbiór dokumentów z siedziby klienta.
Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
Prowadzenie księgi rachunkowej.
Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
Zakładanie i prowadzenie pozostałych ewidencji:
– ewidencja środków trwałych,
– ewidencja wyposażenia,
– ewidencja przebiegu pojazdu.
Sporządzanie deklaracji podatkowych:
– podatku dochodowego od osób prawnych,
– podatku od towarów i usług.
Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
Reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi.
Książka przychodów i rozchodów
Odbiór dokumentów z siedziby klienta.
Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
Bieżące ewidencjonowanie operacji gospodarczych.
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
Zakładanie i prowadzenie pozostałych ewidencji:
– ewidencja środków trwałych,
– ewidencja wyposażenia,
– ewidencja przebiegu pojazdu.
Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych:
– podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L
– podatku od towarów i usług VAT-7
Reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi.
Ryczałt ewidencjonowany
Odbiór dokumentów z siedziby klienta.
Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
Zakładanie i prowadzenie ewidencji sprzedaży.
Prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
Zakładanie i prowadzenie pozostałych ewidencji:
– ewidencja środków trwałych
– ewidencja wyposażenia
Sporządzanie deklaracji podatkowych:
– podatku od towarów i usług VAT-7,
– rocznej deklaracji rozliczeniowej podatku dochodowego PIT-28 .
Reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi .
Karta podatkowa
Prowadzenie ewidencji zatrudnienia.
Sporządzanie kart przychodów.
Sporządzanie rocznej deklaracji od podatku dochodowego PIT-16A.
Ewidencje dla potrzeb podatku VAT
Odbiór dokumentów z siedziby klienta.
Sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym.
Prowadzenie ewidencji sprzedaży.
Prowadzenie ewidencji nabycia towarów i usług.
Sporządzanie rejestrów dla potrzeb podatku od towarów i usług (VAT).
Sporządzanie miesięcznych deklaracji na podatek od towarów i usług VAT-7.
Dostarczanie sporządzonych deklaracji VAT-7 do urzędu skarbowego.
Obsługa kadrowo-płacowa
Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej, w tym akt osobowych pracowników.
Przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy.
Sporządzenie miesięcznych list płac.
Prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników.
Sporządzanie oraz dostarczanie do urzędu skarbowego miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od osób fizycznych PIT-4.
Przygotowanie przelewów zaliczek na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników.
Rozliczenia z ZUS
Wyliczanie comiesięcznych składek ZUS od właściciela i pracowników oraz przygotowanie obowiązkowych deklaracji i rozliczeń do ZUS.
Przekazywanie do ZUS drogą internetową miesięcznych deklaracji ZUS dotyczących właściciela i pracowników.
Sporządzanie miesięcznych imiennych raportów osób ubezpieczeniowych RMUA.
Przygotowanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osób zatrudnionych, podlegających tym ubezpieczeniom oraz przekazywanie ich do ZUS.
Przygotowanie przelewów z opłatami do ZUS.
Reprezentowanie klienta przed ZUS .
Pomoc w rejestracji działalności gospodarczej
Porady w zakresie zakładania firmy:
– wybór formy prawnej.
– wybór formy opodatkowania.
Wypełnianie dokumentów niezbędnych do założenia firmy:
– wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
– wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego REGON
– zgłoszenie rejestracyjne NIP-1
– zgłoszenie rejestracyjne VAT-R
Pozostałe usługi
Sporządzanie rocznych rozliczeń na podatek dochodowy od osób fizycznych nie będących klientami biura.
Sporządzanie deklaracji na podatek dochodowy, podatek od towarów i usług i inne.
Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.
Wystawianie rachunków, faktur VAT oraz dokumentów korygujących sprzedaż.
Refakturowanie kosztów.
Sporządzanie przelewów dotyczących bieżącej działalności.
Sporządzanie zestawień i analiz finansowych.
Przygotowywane wniosków kredytowych.
Wycena remanentów.
Dokonywanie zamknięć rocznych .

Biuro rachunkowe Łódź Polesie – Biuro księgowe Łódź Polesie – Usługi rachunkowe Łódź Polesie – Usługi księgowe Łódź Polesie
Biuro Rachunkowe BiM – Łódź Retkinia Polesie
ul. Rajdowa 6/10, 94-003 Łódź
tel. 608 398 916, 42 686 23 31

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 388

Post a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.