Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)

  admin   Paź 15, 2015   Blog   Możliwość komentowania Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) została wyłączona

BiM Biuro Rachunkowe Łódź Polesie, ul. Rajdowa 6/10 tel. 608 398 916


Zakładanie działalności gospodarczej. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

Wniosek o wpis do CEIDG (druk CEIDG-1) można wypełnić elektronicznie. Można go nawet wysłać w wersji elektronicznej. Ale aby był on skutecznie złożony trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:
– opatrzyć go podpisem elektronicznym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego (jeśli się go posiada)
– użyć tzw. profilu zaufanego jako sposobu potwierdzenia tożsamości składającego wniosek (jeśli ma się wyrobiony taki profil)
– udać się do Urzędu Miasta lub Gminy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, by potwierdzić tożsamość składającego.

Co trzeba wiedzieć przed wypełnieniem wniosku

Już wypełniając wniosek o wpis do CEIDG trzeba znać odpowiedzi na kilka podstawowych pytań dotyczących otwieranej firmy:
– jaka będzie FIRMA przedsiębiorcy?
czyli NAZWA prowadzonej działalności – trzeba pamiętać, że w przypadku osób fizycznych na nazwę składa się także imię i nazwisko przedsiębiorcy
– jaka jest przewidywana liczba pracujących oraz zatrudnionych?
– jaki będzie przeważający rodzaj prowadzonej działalności wg kodu PKD oraz inne prowadzone rodzaje działalności wg tej klasyfikacji?
czyli jakie rodzaje działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności będzie przedsiębiorca wykonywał i który z nich będzie tym podstawowym
– jaką nazwę skróconą przedsiębiorca przyjmuje?
wpisanie nazwy skróconej, np. już bez imienia i nazwiska ułatwia później dokumentowanie transakcji
– jaka będzie konkretna data rozpoczęcia działalności?
od tej daty będą już np. opłacane składki ZUS prowadzona dokumentacja księgowa itp.
– jakie będzie główne miejsce wykonywania działalności i czy będą też dodatkowe miejsca jej wykonywania?
należy podać adres siedziby firmy i inne miejsca prowadzenia działalności, jeśli są
– jaki jest właściwy urząd skarbowy?
– jaką formę opodatkowania podatkiem dochodowym wybrać: zasady ogólne, podatek liniowy, ryczałt czy karta podatkowa?
– czy rozliczać się z podatków miesięcznie czy kwartalnie?
– jaki rodzaj dokumentacji księgowej będzie prowadzony?
co zależy od wybranej formy opodatkowania
– gdzie będzie przechowywana dokumentacja księgowa?
czy w siedzibie firmy, czy np. w biurze rachunkowym.
Poza tym we wniosku podaje się oczywiście swoje dane osobowe, teleadresowe itp.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 388

Comments are closed.