Blog

Zgłoszenie w ZUS płatnika składek i ubezpieczonych

BiM Biuro Rachunkowe Łódź Polesie, ul. Rajdowa 6/10 tel. 608 398 916


Zakładanie działalności gospodarczej. Zgłoszenie w ZUS płatnika składek i ubezpieczonych

Na podstawie skutecznie złożonego wniosku o wpis do CEIDG automatycznie ZUS dokonuje rejestracji nowo utworzonej firmy jako płatnika składek, czyli firmy, która będzie odprowadzała (opłacała) składki do ZUS za osoby zgłoszone do ubezpieczeń. W związku z tym nie trzeba już rejestrować w ZUS firmy, ale UWAGA – trzeba zgłosić siebie (przedsiębiorcę) do ubezpieczeń! Zatem wizyta w ZUS zwykle okazuje się nieunikniona, chyba że uczynimy to elektronicznie przy użyciu programu Płatnik i podpisu elektronicznego. Zgłoszenia osoby ubezpieczonej, w tym przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność, dokonać należy na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Druk ZUS ZUA jest (więcej…)

  admin   Paź 29, 2015   Blog   Możliwość komentowania Zgłoszenie w ZUS płatnika składek i ubezpieczonych została wyłączona Read More

Uzyskanie nr NIP i REGON

BiM Biuro Rachunkowe Łódź Polesie, ul. Rajdowa 6/10 tel. 608 398 916


Zakładanie działalności gospodarczej. Uzyskanie nr NIP i REGON.

Po skutecznym złożeniu wniosku o wpis do CEIDG już tego samego dnia w bazie elektronicznej CEIDG pojawią się dane nowo założonej firmy. Od razu będzie też przypisany jej nr NIP, który w przypadku osoby fizycznej rozpoczynającej działalność gospodarczą jest tym samym nr NIP, który posiadała ona wcześniej (jeśli miała nadany).

Zwykle tego samego dnia także, ale po kilku godzinach pojawi się w bazie CEIDG także numer REGON, jaki otrzymała nowo założona firma.

(więcej…)

  admin   Paź 29, 2015   Blog   Możliwość komentowania Uzyskanie nr NIP i REGON została wyłączona Read More

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG)

BiM Biuro Rachunkowe Łódź Polesie, ul. Rajdowa 6/10 tel. 608 398 916


Zakładanie działalności gospodarczej. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG).

Wniosek o wpis do CEIDG (druk CEIDG-1) można wypełnić elektronicznie. Można go nawet wysłać w wersji elektronicznej. Ale aby był on skutecznie złożony trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:
– opatrzyć go podpisem elektronicznym przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego (jeśli się go posiada)
– użyć tzw. profilu zaufanego jako sposobu potwierdzenia tożsamości składającego wniosek (jeśli ma się wyrobiony taki profil)
– udać się do Urzędu Miasta lub Gminy w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, by potwierdzić tożsamość składającego.

Co trzeba wiedzieć przed wypełnieniem wniosku
(więcej…)

  admin   Paź 15, 2015   Blog   Możliwość komentowania Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (CEIDG) została wyłączona Read More

Jak założyć firmę

BiM Biuro Rachunkowe Łódź Polesie, ul. Rajdowa 6/10 tel. 608 398 916


Jak założyć firmę

Od kilku lat założenie firmy przez osobę fizyczną zostało znacznie uproszczone.
Zasadniczo rozpoczęcie działalności gospodarczej składa się z kilku etapów:

1. wpis do ewidencji działalności gospodarczej
2. uzyskanie numeru NIP oraz REGON
3. zgłoszenie w ZUS firmy jako płatnika składek oraz przedsiębiorcy jako ubezpieczonego
4. rejestracja do celów podatku VAT (jeśli przedsiębiorca chce być podatnikiem tego podatku).

Dalsze kroki – już mniej formalne i nie konieczne to:
(więcej…)

  admin   Wrz 20, 2015   Blog   Możliwość komentowania Jak założyć firmę została wyłączona Read More