Zgłoszenie w ZUS płatnika składek i ubezpieczonych

  admin   Paź 29, 2015   Blog   Możliwość komentowania Zgłoszenie w ZUS płatnika składek i ubezpieczonych została wyłączona

BiM Biuro Rachunkowe Łódź Polesie, ul. Rajdowa 6/10 tel. 608 398 916


Zakładanie działalności gospodarczej. Zgłoszenie w ZUS płatnika składek i ubezpieczonych

Na podstawie skutecznie złożonego wniosku o wpis do CEIDG automatycznie ZUS dokonuje rejestracji nowo utworzonej firmy jako płatnika składek, czyli firmy, która będzie odprowadzała (opłacała) składki do ZUS za osoby zgłoszone do ubezpieczeń. W związku z tym nie trzeba już rejestrować w ZUS firmy, ale UWAGA – trzeba zgłosić siebie (przedsiębiorcę) do ubezpieczeń! Zatem wizyta w ZUS zwykle okazuje się nieunikniona, chyba że uczynimy to elektronicznie przy użyciu programu Płatnik i podpisu elektronicznego. Zgłoszenia osoby ubezpieczonej, w tym przypadku przedsiębiorcy rozpoczynającego działalność, dokonać należy na druku ZUS ZUA lub ZUS ZZA w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Druk ZUS ZUA jest zgłoszeniem do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego (składany np. przez przedsiębiorców, którzy nie podlegają ubezpieczeniom z innych tytułów). Druk ZUS ZZA jest zgłoszeniem tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, czyli składany jest np. przez osoby zatrudnione na etacie, które zarabiają z tego tytułu wynagrodzenie równe co najmniej wynagrodzeniu minimalnemu, a z tytułu nowo rozpoczętej działalności chcą opłacać tylko składkę zdrowotną. Zgłoszenia do ubezpieczeń należy dokonać też dla zatrudnianych osób.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 388

Comments are closed.